Uygulamalı Kurs 1

Greftsiz İmplantoloji ve
Kemik Augmentasyonları

Kurs 1 için tüm kontenjanlarımız dolmuştur.

YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…

12:00 – 13:30 Bilimsel Program Grup A + Grup B Kontenjan 100 Kişi
14:00 – 16:00 Uygulamalı Kurs Grup A
16:30 – 18:30 Uygulamalı Kurs  Grup B

DR. FRANK ZASTROW
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Uğur Meriç

DR. UĞUR MERİÇ
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Ülkem Cüral

DR. ÜLKEM CURAL
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

DR. EDA KAYA AKCA
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

KEMİK DOKU YETERSİZLİKLERİNDE SENTETİK MATERYALLERE İHTİYAÇ DUYULMADAN, OTOJEN KEMİK UYGULAMA PROSEDÜRLERİ TARTIŞILACAKTIR.

Teorik bilginin uygulama ile pekiştirileceği bu kursumuzla; dişhekimleri, tüm endikasyonları sentetik materyal kullanmadan başarı ile rehabilite edecek pratiği kazanacaktır.

Teorik Bilimsel Bölüm (12:00 – 13:30)

  • İmplant uygulamalarında otojen kemik toplama ve uygulama prosedürleri
  • Otojen kemik fizyolojisi ve yumuşak doku rejenerasyonu felsefesi
  • Greftli-Greftsiz Sinüs Lift yöntemleri ve uzun dönem başarı
  • Lateral ve Vertical Kemik Bloğu Oluşturma Yöntemleri

Bilimsel Program Türkçe-İngilizce Simultane Tercüme

Hands-On Pratik Uygulama (14:00 – 16:00 Grup A) (16:30 – 18:30 Grup B)

Fantom Çenelerde;

  • Otojen Kemik Toplama Yöntemleri ve implant uygulamaları
  • Blok kemik Çıkarma protokolleri

Koyun Kafalarında, Yumuşak Doku Yönetimi

  • Kazanciyan Vestibüloplasti, Roll-Flep, Apikal Repozisyon Flebi, Palatina Pediküllü Flep Uygulamaları
  • Dikiş teknikleri

Online Kayıt Formu