Balkanların Kalbindeydik, MIA Kosova’da

27-29 Ekim 2017 tarihlerinde Kosova Priştine’de üç ulusal çapta profesyonel derneği bir araya getiren kongredeydik. Kongre, dişhekimliğinin her alanında araştırmayı teşvik etme, ağız ve diş hastalıklarının önlenmesi ve tedavi için yöntemlerin geliştirilmesi, aralarındaki işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Kosova’da düzenlenen bilimsel etkinlik yerel ve yabancı olmak üzere alanında uzman 15 konuşmacı ile 100’den fazla dinleyiciyi bir araya getirdi.

İki gün süren 5. Kosava Dişhekimleri Kongresi’nde MIA uzman hekimlerinden Ağız, Diş, Çene ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Uğur Meriç, “Autogenous Bones ‘The Golden Standard in Pratice Daily’ ana başlığında konuşma yaparak gelen katılımcıları Otojen Kemik Uygulamaları konusunda aydınlattı.