MIA Uluslararası Platformda Dicle Sempozyumu Katılımcıları ile Bir Araya Geldi

2-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TPID 6. Uluslararası Sempozyumu yerli ve yabancı diş hekimlerini ağırladı. Yoğun katılım ile gerçekleşen sempozyumda Mode Implant Akademi misafir konuşmacısı Ass. Prof. Dr. PhD Kiro Papakoca, “Dental İmplantolojide Protez Teknik Komplikasyonlar” konusu ile katılımcı hekimleri bilgilendirdi. Sunumunda, implant destekli tam dental sabit protezlerle ilişkili teknik komplikasyonların sıklığını ve türlerini ortaya koymaya amaçlayan Ass. Prof. Dr. PhD Kiro Papakoca bilgi ve deneyimini paylaştı.

“Dental implantlarla yapılan tedaviler sırasında ortaya çıkan en yaygın komplikasyonlar mekaniktir. Protez koşulları klinik analiz ve radyografik inceleme ile belirlendi. İmplant, abutment ve protezlerin tasarım özellikleri, kullanılan materyaller ve biyomekanik konular bu protezlerin sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İlk teknik ve implantın yerleştirilmesinden sonra biyolojik komplikasyonların hemen ardından, dişsiz hastalarımız için sabit tam diş protezleri, yorgunluk ve stres sonucu zaman içinde sürekli olarak ortaya çıkar. Bildirilen en sık implant – protez komplikasyonu vida kırıkları veya hipertrofi – doku hiperplazisi idi. İmplant-kemik ankrajının kombinasyonu, protez bileşenlerinin vidalarla tutturulması ve içerilen dinamikler, implant destekli protezlerin bileşenlerinin sık sık gevşemesi ve kırılması ile kompleks bir yüke neden olur. Bu olaylar implant protez başarısızlıklarına yol açmayabilir, ancak hem klinisyen hem de hasta için gerekli olan tamir ve bakım miktarı, zaman ve maliyet açısından önemlidir.” diyen Papakoca’nın sunumunda yayınladığı vakalar katılımcı hekimler tarafından ilgi ile dinlenildi.

Ayrıca “Cerrahi ya da Cerrahi Olmayan Tedavi – Gerçekte Hangisi Daha İşlevsel?”, “Rehberli Kemik Rejenerasyonu Yeni Bir Konsept: 3d GBR Tekniği” ve “Yaşlılarda Protez Kullanımının Bilişsel İşlevlere Etkisi” gibi konularda alanında uzman hekimler sunum yaparak diş hekimliği biliminin önemli konularını gündeme taşıdılar.

Duayen hocalar ile genç meslektaşları bir araya getiren Dicle Sempozyumunda MIA bilimsel yayınlarına olan ilgi oldukça yoğundu. Yeni nesillere farkındalık aşılamayı amaçlayan bu programda süresince konferans, workshop, sözlü poster bildirileri, sunumlar ile prostodonti ve implantoloji alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edildi.