New Era In Implantology 4

Doğu Akdeniz’in en büyük adası KKTC, MIA ile yerli ve yabancı diş hekimlerinin buluşma noktası oldu.

16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında MIA’nın düzenlediği bilimsel etkinlik; diş hekimlerinin uluslararası bir platformda buluşmalarını ve diş hekimliği alanında yeni kazanımlar edinmelerini amaçladı. Alanında üç uzman hekim ile gerçekleştirdiğimiz eğitimimizde imlantolojiye dair birçok konu masaya yatırılarak gelen katılımcılar ile uygulamalı eğitim çalışması yapıldı.

İlk oturum Dr. Abdullah Tolga Şitilci sunumu ile diş hekimi muayenehanesinde acil tedavi yöntemleri ve cerrahide bilinçli sedasyon konuları ile gerçekleşti.

Dr. Uğur Meriç ikinci oturumda “Maksiller Sinus Lift Augmentasyonları” ana başlığında başlığında; maksiller sinus anatomisi, fizyolojisi ve ostium faktörü, akut – kronik sinüzit teşhis, tanı ve tedavi, açık-kapalı, greftligreftsiz sinus lift yöntemleri konularını ele aldı.

Etkinliğin ikinci günün de ise Dt. Ahmet Kiğılı “Yalın Klinik Yöntemleri” başlığında; muayenehaneden kliniğe geçiş, klinik yönetiminde sık karşılaşılan sorunlar ve yalın yönetim ilkeleri anlatarak gelen katılımcılara tecrübelerini aktardı.