Doç. Dr. Ferhat Mısır

Ferhat Mısır

Doç. Dr. Ferhat Mısır

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

1980 Mersin. 1998 İçel Anadolu Lisesi. 2003 Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında “İmplant Yuvası Açılmasında Oluşan Isının In-Vitro Değerlendirilmesi” konulu tezle Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doktoru unvanını aldı. 2007 ve 2012 yıllarında İngiltere, Londra St. George’s Üniversite Hastanesi, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı’nda konuk araştırmacı/öğretim üyesi, 2014 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bilim Alanında Üniversite Doçenti, 2009-2017 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’na kurucu öğretim üyesi, 2015-2017 TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) Zonguldak Dişhekimleri Odası Başkanı ve halen TDB Dış İlişkiler Komisyonu üyesi.

İMPLANTOLOJİDE 4. BOYUT

  • CBCT değerlendirme ve 3-boyutlu teşhis.
  • İsabetli implant konumlandırmalarında cerrahi stendler.
  • Sinüse ve nasal fossaya kısmen giren implantlar.
  • Alveolar kemik augmentasyonunda özel teknikler.
  • Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu.