DİJİTAL İŞ AKIŞI

TEK DİŞ İMPLANTASYONDA CAD/CAM UYGULAMASI

45 Yaşında erkek hasta 36 numaralı diş eksikliği için kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik ve radyografik muayene sonucu implant tedavisine karar verildi ve hastanın eksik diş bölgesine 4.7mm çapında Mode Rapid implant yerleştirildi.

Osseointegrasyonu takiben 3 ay sonra protetik tedavisinde, dijital yöntemlerle vidalı bir kron yapılmasına karar verildi (Resim 1,2).

Mode scan post ve scan body ölçü için ağıza yerleştirildi (Resim 3) ve Sirona Cerec AC Omnicam ağız içi kamerası ile dijital ölçüsü alındı (Resim 4) .

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6

Scan post ve üzerine yerleşen scan body’nin bu aşamada rehber çizgilerinin aynı hizada olmasına dikkat edildi (Resim 5).

Dijital ölçüyü takiben yapılacak restorasyonun tasarımı Dentsply-Sirona inLab yazılımı kullanılarak tamamlandı (Resim 6, 7).

Tamamlanan tasarımda yazılım vida giriş yolunu otomatik olarak tasarıma aktardı ve kazımaya hazır hale getirdi (Resim 8).

Kron IPS e.max CAD lityum disilikat blok kullanılarak Sirona CEREC MC XL kazıma cihazında işlendi (Resim 9).

Resim 7

Resim 8

Resim 9

İşlenmiş ve cilası yapılmış kron Ivoclar Multilink Hybrid Abutment rezin siman kullanılarak ti-base abutmenta laboratuar ortamında simante edildi.

Artık siman temizlendi ve siman aralığı bölgesi cilalanarak pürüzsüz bir geçiş olması sağlandı (Resim 10,11).

Bitmiş kron tek parça halinde hasta ağzına yerleştirildi ve abutment vidası 25N/cm2 tork değeri ile sıkıştırıldı (Resim 12).

Resim 10

Resim 11

Resim 12

Resim 13

Resim 14

Resim 15

Ağız içerisine açılan vida boşluğu teflon bant ile doldurulup üzeri kompozit dolgu malzemesi ile kapatıldı (Resim 13).

Sentrik ve eksentrik hareketlerde oklüzyonu tekrar kontrol edildikten sonra protez hastaya teslim edildi (Resim 14, 15).

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada diş hekimliğinde dijital yöntemlerin kullanımı belirgin düzeyde artmıştır. Mevcut teknoloji ile aynı gün içerisinde hastadan dijital ölçü alıp bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim kullanarak restorasyonlar teslim edilebilmektedir. Gerek ağız içi kamera ile ölçü alınarak, gerekse geleneksel yöntemlerle ölçü alınıp alçı modelin taranmasıyla dijital iş akışı sağlanabilmektedir. Bu yöntemler sayesinde hem zamandan kazanılmakta hem de daha net ölçüler almak, daha uyumlu protezler üretebilmek mümkün olmaktadır. Bu olgu sunumunda implant üzeri bir üye vida tutuculu kronun dijital yöntemlerle üretimi anlatılmaktadır.

İMMEDİAT YÜKLEME VE OKLÜZYON

Hasta Bilgisi; 49 yaşında erkek hasta. Dental hikayesi; kliniğimize başvurduğunda 11 numaralı dişinde internal rezorpsiyon gözlendi ve dişin atarvmatik olarak çekimine ve immediat implantasyonuna karar verildi. (Resim 1, 2) İmplantasyonu takiben cerrahi seansında implant ölçüsü alındı ve 24 saat içinde akrilik geçici kron yapılıp hastaya uygulandı. (Resim 3, 4, 5) Geçici kronun protruziv ve lateral hareketlerde karşıt dişlerle teması olmamasına dikkat edildi, oklüzyon bu konsepte göre ayarlandı. Estetik açıdan uyumlu bir geçici kron olmasa da immediat yüklemede osseoentegrasyonu olumsuz etkilememesi açısından bu oklüzyon türü uygun görüldü. 1. hafta, 2. hafta ve sonrasında aylık kontroller yapıldı. (Resim 5, 6, 7) 4 ay sonra ise hastaya metal destekli porselen daimi kronu uygulandı. (Resim 8)

Resim 1 Başlangıç panoramik radyografisi

Resim 2 Başlangıç ağız içi görünüm

Resim 3 Akrilik geçici kron

Resim 4 Geçici kronun immediat uygulanması ağız içi görünümü

Resim 5 1. hafta kontrol

Resim 6 3. ay kontrol

Resim 7 3. ay kontrol panoramik radyografisi

Resim 8 Final restorasyon ve gülme hattı