İMMEDİAT İMPLANTASYON

TEK DİŞ İMPLANTASYONUNDA CAD/CAM UYGULAMASI

Resim 1 Hastanın preoperatif panoramik filmi

Resim 2 Hastanın postoperatif panoromik filmi

61 yaşında erkek hasta diş eti kanaması ve dişlerde hareketlilik şikayetleri ile kliniğe başvurdu. Alınan anamnezde hastanın sigara kullandığı, eşlik eden herhangi bir sistemik rahatsızlığının olmadığı öğrenildi. Yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucunda hastanın yoğun diş taşı ve yetersiz oral hijyen sebebiyle generalize horizontal kemik kayıpları ve üst çenede bazı bölgelerde vertikal kemik kayıpları ile birlikte seyreden periodontitis tespit edildi. (Resim 1)

Rehabilitasyon amacıyla üst çenede total çekim ve 6 adet implant planlandı. Uygulama öncesi detartraj ve ilaç tedavisi ile oral hijyen sağlandı. Çekimlerin ardından implantlar immediat olarak yerleştirildi. (Resim 2)

3 ay sonra protez uygulaması yapıldı. Yıllık ve 3 yıllık kontrolleri yapılarak herhangi bir sorun olmadığı gözlemlendi.