İMMEDİAT İMPLANTASYON

İMMEDAİT İMPLANTASYON VE ÜST YAPI UYGULAMALARI

Resim 1 Tedaviden önceki radyografik görüntü

Resim 2 Dental implantların planlanma pozisyonu

Resim 3 İmplantların yerleştirilmesinden sonraki panoramik röntgen

Resim 4 Ağız içi görüntüsü

Resim 5 Alt çene protetik protetik restorasyonu

Resim 6 Planlama amaçlı pre-operatif panoramik radyografisi maxillada implantların planlanması

Resim 7 Kurulumdan sonra maksillada implantlar ve abutmentler

Resim 8 Son restorasyon

Resim 9 Son restorasyon

Resim 10 Final görüntüsü