İMPLANT ÇEVRESİ YUMUŞAK DOKU UYGULAMALARI

ESTETİK BÖLGE YÖNLENDİRİLMİŞ KEMİK REJENARASYONU

Resim 1 Anterior tek diş eksikliklerinde geçici ile papil oluştumak estetik açıdan oldukça önemlidir, bu vakada 21 nolu eksik dişin yerine implant uygulandı

Resim 2 Horizontal yönde kaybedilmiş kemik doku hacmini tekrar kazanabilmek için eşzamanlı olarak greft ve membran uygulaması gerçekleştirildi

Resim 3 Peri-implanter yumuşak doku geçici kron ile şekillendirilerek uygun çıkış profili yaratıldı

Resim 4 Peri-implanter yumuşak doku geçici kron ile şekillendirilerek uygun çıkış profili yaratıldı

Resim 5 Peri-implanter yumuşak doku geçici kron ile şekillendirilerek uygun çıkış profili yaratıldı

Resim 6 Zirkonyum destekli porselen kronlar

Resim 7 Okluzalden vidalı porselen kron hastaya teslim edildi

Resim 8 Post-op 12. ay

İMPLANT ÇEVRESİNDE YAPIŞIK DİŞ ETİ OLUŞTURMA

Resim 1 Yetersiz keratinize doku miktarı

Resim 2 Palatal greft uygulaması

Resim 3 Palatal greft uygulamasından 1 ay sonraki klinik görünüm

Resim 4 Palatal greft uygulamasından 1 ay sonraki klinik görünüm

Resim 5 Palatal greft uygulamasından 1 yıl sonraki klinik görünüm

Resim 6 Palatal greft uygulamasından 1 yıl sonraki klinik görünüm

Resim 7 Palatal greft uygulamasından 1 yıl sonraki klinik görünüm

Resim 8 Palatal greft uygulamasından 3 yıl sonraki klinik ve radyografik görünüm