OTOJEN BLOK KEMİK UYGULAMALARI

SERT DOKU REJENERASYONU YAPILMIŞ BÖLGEDE İMPLANT UYGULAMASI VE 3 YILLIK TAKİP SONUCU

Olgu Hikayesi
51 yaşında üst çenede uzun dönem parsiyel protez kullanan hastaya (resim 1, 2) sabit bir restorasyon uygulamak üzere tedaviye başlandı. Yapılan klinik incelemede ileri derecede kemik rezopsiyonu tespit edildi ve otojen kemik ogmentasyonu işlemine karar verildi. Sağ alt retromolar bölgeden elde edilen otojen kemik blokları üst çene ön bölgelere uygulanırken operasyon sırasında yeterli miktarda otojen elde edilemediği için xeno greft, prf ve colagen membran ile desteklendi. Aynı seansda hastanın sosyal hayatını devam ettirmesi için daha sonra sökülmek üzere 3 adet mode marka pürüzsüz ve rbm yüzey işlemi yapılmamış mini implant yerleştirilerek (resim 3, 4) geçici bir protez sağlandı.

Resim 1 Başlangıç panoromik

Resim 2 Uzun dönem dişsizliğe bağlı kemik rezorbsiyonu

Resim 3 Mini implant, otojen greft, xeno greft ve prf uygulaması

4 aylık bir bekleme süresi sonrasında uygulanan otojen kemik ogmentasyonu entegrasyon başarısı neticesinde üst çene ön bölgelere 4 adet 3,3 çapında mode implant (resim 5, 6) uygulandı. 3 aylık implant osseoentegrasyon süresi sonunda protetik aşamalara başlandı. Başlangıçta geçici restorasyon amacı ile yerleştirilen mini implantlar sökülmek istensede başarılı olunamadı ve bu implantlar da protetik duruma dahil edilerek hastanın sabit bir proteze sahip olması sağlandı.(resim 7, 8 ,9)

Resim 4 Mini implant uygulaması sonrası panoromik görüntü

Resim 5 4 ay sonra implant yerleşimi

Resim 6 İmplantların yerleşmiş hali panoromik görüntü

Resim 7 3. yıl takip görüntüsü

Resim 8 3. yıl ağız içi görüntüsü

Resim 9 3. yıl ağız içi görüntüsü