OTOJEN KEMİK UYGULAMALARI

OTOJEN KEMİK KULLANIMI İLE İMMEDİAT İMPLANTASYON

Resim 1 Sol alt 6 numara panoramik görüntü ve bifurkasyon defekti

Resim 2 Ağız içi görüntüsü

Resim 3 Diş çekim sonrası ağız içi görüntüsü

Resim 4 Düşük devir (150) ile serumsuz hazırlanan implant yatağı sırasında toplanan frezin üzerinde otojen kemik

Resim 5 İmmediat yerleştirilen Mode Rapid implant

Resim 6 Frezleme sırasında toplanan otojen kemik

Resim 7 Çekim soketi ile implant arasına toplanan otojen kemiğin yerleştirilmesi

İmmediat implantasyon diş hekimliğinde geleceği olarak ön görülen bir yöntemdir. Fakat her yöntem gibi bu yönteminde sakıncaları bulunmaktadır. Enfeksiyonun varlığı, primer stabilizayonun zorluğu ve çekim soketi ile implant arasındaki boşluğun doldurulması en önemli problemler olarak görülmektedir. Otojen kemik kullanımı tüm bu sorunların çözümünde en öngörülebilir tedavi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vakada çekimden sonra ensizyon yapılmadan çekilen 36 numaralı dişin çekim soketine serum kullanmadan düşük devirle implant soketin hazırlanması. Yerleştirilen implanttan sonra soketin otojen kemik ile doldurulması gerekmektedir.

KEMİK HAVUCU VE MİKRO VİDALAR İLE İMPLANT VESTİBÜLÜNDEKİ DEFEKTİN TEDAVİSİ

Resim 1 Sağ alt çene ince kemik kreti

Resim 2 Flep kaldırıldıktan sonraki kemik görüntüsü

Resim 3 Trefan frezle kemik yatağı hazırlanması ve çıkarılan kemik havucu

Resim 4 İmplantların yerleştirilmesi ve 46 bölgesindeki implantık vestibülündeki açıklık

Resim 5 Açıklığın iki mikro vida, kemik havucu ve parçalı kemikli kapatılması

İmplant yerleştirilmesinde implant çevresinde oluşan küçük defeklerin kemik ucu kapatılması günümüzde blok kemiklere göre manipülasyon kolaylığı ve başarı sonuçları nedenleri ile tercih edilen bir yöntemdir. Bu vakada 46 numaralı bölgede yerleştirilen implantın vestibülündeki defekt kemik havucu mikro vidalar ve parçalı kemik ile kapatılmıştır.

OTOJEN BLOK KEMİ AUGMENTASYON

Resim 1 Blok kemik çıkarılırken microsaw ile kesilerin yapılması

Resim 2 Oklüzal perfarasyonlar

Resim 3 Blok kemiğin ayrılması

Resim 4 Çıkarılan blok kemik

Resim 5 Flep kaldırıldıktan sonra defekt bölgesinin görüntüsü

Resim 6 Defekt bölgesi ile otojen bloğunun uyumunun kontrolü

Resim 7 Mikro vidalar ile bloğun sabitlenmesi

Resim 8 Sabitlenmiş blok ile kemik arasındaki mesafe

Resim 9 Sabitlenmiş bloğun vestibül görüntüsü

Resim 10 Parçalı kemiklerin yerleştirilmiş hali

Büyük kemik defektlerinin tedavisinde biyolojik yaklaşımla kemik augmentasyonu en öngörülebilir tedavidir. Bu vakada retromalar bölgeden alınan kemik bloğu inceltilerek kemik defekti olan bölgeye arada mesafe bırakılarak mikro vidalar ile sabitlenmiş ve aradaki boşluk parçalı otojen kemik ile doldurulmuştur.

(Operasyon: Dr. Uğur Meriç, Dr. Ülkem Cural)