A-PRF VE I-PRF PROTOKOLÜ İLE MAKSİLLER İMPLANT UYGULAMASI

Resim 1 Ameliyat öncesi ağız içi görüntüsü

Resim 2 Posterior maksilladaki diş eksikliğinin yan görünümü

Resim 3 Ağız içi okluzal görüntü

Resim 4 Cerrahi öncesi panoromik filmi

Resim 5 Sinüs lift için açılan cerrahi pencere

Resim 6 İmplant alanlarının hazırlanması

Resim 7 2 implantın yerleştirilmesi

Resim 8 Kemik greftine I-PRF uygulanması

Resim 9 Sinüs bölgesine greftin yerleştirilmesia

Resim 10 A-PRF and I-PRF’ in sinüs bölgesine yerleştirilmesi

Resim 11 Ameliyat sonrası panoromik görüntü

Resim 12 2 yıl sonra kontrol amacı ile alınan Periapikal film

60 yaşındaki erkek hasta ağız, diş ve çene cerrahisi bölümümüze maksillar sol posterior bölgesinde apse şikayeti ile başvurdu. Hastanın Tip II diyabet hastası olduğu ve HbA1c düzeyinin 11.2 (mmol / mol) olduğu öğrenildi. Endokrinoloji bölümüne konsülte edilen hastanın HbA1c düzeyi düşürüldükten sonra; hastanın enfekte dişleri profilaksi protokolüne uygun olarak antibiyotik uygulaması sonrası çekildi. 3 ay sonra diabeti kontrol altna alınan hastanın HbA1c seviyesi 7.1 (mmol / mol) seviyesine düştü ve implant tedavisine karar verildi. Aynı ameliyatta sinüs lift ile implant yerleştirmesi planlandı. İşlem sırasında Choukroun protokolüne göre A-PRF ve I-PRF uygulandı. Maksiller sol molar bölgeye 2 implant (3.7×11.5, 4.7x8mm) yerleştirildi. 6 ay sonra implant üstü kronu prostodontist tarafndan yerleştirildi. İmlpantların yerleştirilmesinden 2 yıl sonra, implantın kemik seviyesini kontrol etmek amacı ile periapikal bir radyografi çekildi. Klinik ve radyografik inceleme sonuçlarına göre, implantların etrafında her hangi bir kemik rezorpsiyonu ile karşılaşılmadı.