SİNÜS LİFT

LATERAL YAKLAŞIMLI SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİ

Resim 1 Maksiller Sinüste çift tarafli çok sayıda septanin izlendiği ve aşırı kemik rezorbsiyonu izlenen hastanın operasyon öncesi radyografik görüntüsü

Resim 2 Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT)’de çift taraflı maksiller sinüs septaları, aşırı kemik rezorbsiyonu ve Sinus Membranında kalınlaşmalar görülüyor

Resim 3 Otojen ve Allojenik Kemik Grefti kullanılarak Bilateral Lateral Yaklaşımlı Sinüs Tabanı Yükseltilmesi sonrası radyografik görüntü

Resim 4 Augmentasyon sonrası implant planlaması KIBT ile yapıldı

Resim 5 İmplant yerleştirilmesinden 4 ay sonraki radyografik görüntü

Resim 6 İmplant üstü Sabit Protetik Rehabilitasyon sonrasi 4. yıldaki klinik görüntü

Resim 7 İmplant üstü Sabit Protetik Rehabilitasyon sonrasi 4. yıldaki klinik görüntü

Resim 8 İmplant üstü Sabit Protetik Rehabilitasyon sonrasi 4. yıldaki klinik görüntü

Hasta Bilgisi: 57 yaşında yetersiz Interokluzal mesafe nedeniyle hareketli protez kullanamayan bayan hasta. Endikasyon: Posterior bölgede aşırı rezorbsiyon ve diş eksikliği olan hasta Çözüm: Otojen ve Allojen kemik grefti kullanılarak Bilateral Açık Sinüs tabani elevasyonu. Bilateral vidalı implant üstü sabit protetik rehabilitasyon. Toplam Tedavi Süresi: 12 ay

SİNÜS LİFT +İMMEDİAT İMPLANTASYON

Resim 1 Operasyon öncesi alt çene ve üst çenede orta derecede kemik kaybının görüldüğü panoromik radyografi

Resim 2 Üst çenedeki dişlerde ileri derecede atrizyon olan ve çene kemiklerinde orta derecede kemik rezorbsiyonu hastanın klinik görüntüsü

Resim 3 Üst çenedeki dişlerde ileri derecede atrizyon olan ve çene kemiklerinde orta derecede kemik rezorbsiyonu hastanın klinik görüntüsü

Resim 4 Alveol Plastiği sırasında toplanan otojen kemik grefti

Resim 5 İmplant yerleştirilmesinden 2 yıl sonraki radyografik görüntüsü

Resim 6 Protetik tedavi sonrası klinik görüntü

Hasta Bilgisi: 58 yaşında erkek hasta, sistemik bir rahatsızlığı yok. Hareketli protezler ile istediği fonksiyon ve estetik kaliteye ulaşamama şikayeti mevcut. Endikasyon: Alt total üst parsiyel diş eksikliği. Çözüm: Üst sağ premolar dişler ve 2. molar dişin çekimi. Aynı seansta otojen kemik kullanılarak çift taraflı maksiller sinüs tabanı yükseltilmesi ve immediate implantların yerleştirilmesi. Üst anterior dişlerin kanal tedavisi ardından sabit protetik veneer kaplanması ve diğer bölgelerin implant üstü sabit protetik tedavisi. Toplam Tedavi Süresi: 6 ay