UZUN DÖNEM TAKİP

TÜM ÇENE İMMEDİAT İMPLANTASYON

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

35 yaşında erkek hasta kliniğimize maksilla ve mandibulasında dental enfeksiyon şikayetleriyle başvurdu. Hikayesinde; herhangi bir sistemik rahatsızlığının olmadığı, 7 yıl önce varolan diş kayıpları nedeniyle kuron-köprü protezleri yaptırdığı öğrenilmiştir.

Yapılan klinik muayenesinde, aşırı gingival hiperplaziler ve ödemler ve her diş bölgesinde aşırı kemik yıkımlarına bağlı cep derinliklerinde artış tespit edilmiştir. Radyografik muayenesinde tüm dişlerin generalize agresif periodontitis nedeniyle kemik yıkımına uğradığı görülmüştür. (Resim 1)

Tek seansta lokal anestezi altında tüm dişler çekilmiş, küretajlar ile kemik mümkün olduğunca implant için hazır hale getirilmiştir.

Yine aynı seansta maksillaya 8 adet, mandibulaya 6 adet Mode Level implantlar yerleştirilmiştir. Operasyon sırasında frezler ile toplanan otojen kemikler ile defektli bölgeler ogmente edilmiştir. Post-operatif radyografik kontrolü yapılmıştır. (Resim 2)

3. ay tamamlandığında yapılan radyografik kontrol ile sabit protezlerin uygulanması aşamasına geçilmiştir. (Resim 3)

Hastamızın periyodik kontrollerinde tüm fonksiyonlarının yerinde, ağız Hijyeninin ise optimuma yakın olduğu tespit edilmiştir.

4. yıl kontrolünde alınan radyografide herhangi bir periimplanter bulgu ile karşılaşılmamış, implantlar etrafındaki kemik seviyelerinin kabul edilebilir ölçüde olduğu görülmüştür. (Resim 4)

Başarıda 98%’lik Faktör…

2012 yılından bu yana Mode Medikal ürünlerini kliniğimde kullanıyorum. Şuana kadar 1.500’ün üzerinde Mode implant uyguladım. Vakalarımı titizlikle dosyalamaya ve takip etmeye çalışıyorum. 5 yıllık vaka takiplerimde %98’lik bir sağ kalım oranıyla sonuçtan oldukça memnunum.

UZUN DÖNEM TAKİP

Yaş: 54, Cinsiyet: Erkek, Sistemik Rahatsızlık: Yok

Resim 1 Post-op

Resim 2 5. yıl kontrolü

UZUN DÖNEM TAKİP

Yaş: 59, Cinsiyet: Erkek, Sistemik Rahatsızlık: Diabet

Resim 1 Pre-op

Resim 2 Post-op

Resim 3 5. yıl kontrolü

UZUN DÖNEM TAKİP

Yaş: 47, Cinsiyet: Erkek, Sistemik Rahatsızlık: Yok

Resim 1 Pre-op

Resim 2 5. yıl kontrolü

UZUN DÖNEM TAKİP

Yaş: 75, Cinsiyet: Erkek, Sistemik Rahatsızlık: Hipertansiyon

Resim 1 Post-op

Resim 2 5. yıl kontrolü